Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Václav Pavlečka zvolen místostarostou

Václav Pavlečka o sobě říká:


Je mi padesát let  a pocházím z Plané nad Lužnicí. Od roku 1982 žiji a pracuji v Milevsku. Jsem ženatý a mám dva syny – 12 a 14 let.
Vystudoval jsem vysokou školu strojní na ČVUT v Praze.
Do svého zvolení jsem pracoval v ZVVZ Milevsko a.s. v útvaru materiálně - technického zásobování.
Zastávám ještě funkci předsedy dozorčí rady sportovní společnosti SPOS a jsem členem sportovní komise.

V těchto dnech přebírám agendu po bývalé místostarostce Ivaně Stráské a seznamuji se s rozpracovanými úkoly v oblasti školství, sociálních věcí, kultury a bydlení, které  spadají do mé kompetence.
Nyní byl jmenován i nový ředitel Domu kultury, se kterým se společně budeme snažit hledat řešení na zkvalitnění a zefektivnění kulturních programů. Chceme přilákat co nejširší veřejnost
i nové návštěvníky do Milevska.
Čeká mě mnoho nových úkolů,se kterými nemám zkušenosti, ale mým cílem je co nejrychleji se zapojit do dané problematiky a úspěšně navázat na práci mé předchůdkyně.