Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Slovo lídra

Milí Milevšťáci, 
jsem v komunální politice možná už hodně dlouho, od úplného začátku v roce 1990 jsem zastupitelem, dvanáct let jsem byl radním, jedno dávné období dokonce neuvolněným místostarostou. Od poloviny devadesátých let předsedám finančnímu výboru. Tedy v novořeči dinosaurus, jako když ho vystřihne. Jenže do místní politiky jsem na začátku šel, protože jsem cítil, že je nutné pomoci na svět (a přežít) dobré věci a kdo může, měl by to udělat. O uvolněné funkce a o velkou politiku jsem zatím nikdy neusiloval, i když možnosti byly a někdy i poměrně dobré. Ale mé dlouholeté krédo je, že komunální politika je jen a jen služba obci (tady u nás pochopitelně městu). V tomto roce jsem se ale rozhodl (a dostal k tomu i důvěru a povzbuzení lidí mnoha kolem sebe) kandidovat do čela města. Nicméně i na tomhle místě zůstává v platnosti to původní východisko - především sloužit městu a jeho občanům. 

Zkušeností s komunální politikou tedy snad mám víc než hodně, někdy jsem až nerad z toho, co všechno si pamatuji, o co kdo kdy už usiloval, co říkal a co pak vykonal. Samozřejmě ani já nejsem tak světlá výjimka, nějaké jsou představy a úmysly a nějaká je pak realita. Ale myslím, že mohu říct, že jsem se snažil jednat pořád stejně, tedy spolupracovat se všemi a hledat ta nejlepší řešení, která jsou v městě velikosti Milevska skoro vždycky bez příchuti „velké politiky“. 

Vždy jsem se specializoval na finance, i když bych měl možná blíž ke kultuře, ale okolnosti i profese mě zavedly do finančního výboru. Ten byl vždy místem, kde se řešily konkrétní problémy města bez ohledu na to, jaký kdo nosí dres. Proto byla jeho práce tak prospěšná, v loňském roce dokonce poprvé za celou svou existenci musel připomenout zastupitelstvu, že příliš velký deficit v rozpočtu není moc dobrá věc. 

Doba je rozkolísaná, doznívá recese, je doba úspor, různě míněných úsilí o nalezení řešení, různě míněných a různě prováděných reforem. Jejich příznivci i odpůrci jsou jimi chtě nechtě dotčeni, i kdyby to bylo jen vzdáleně. Jsem sociální demokrat, ale jsem v mnoha věcech poměrně dost konzervativní. Chtěl bych především, aby město bylo v téhle i každé jiné době pro své občany i obce v regionu naprosto stabilním bodem, na který se všichni mohou spolehnout. Aby bylo něčím, co je bezvýhradně bezpečné a silné, nikdy se riskantně nezadluží, nikdy nebude dělat nesmyslné kroky, neztratí své peníze v podivných fondech či špatných cenných papírech, nebude zbytečně utrácet, v nevhodných časech provádět nesmyslné investice či vydávat za pomníčky a osobní propagaci svých papalášů. A nikdy se k nikomu neobrátí zády, nenechá na holičkách ty, kteří jsou momentálně slabí a zranitelní. 

Finanční zásoba města za poslední roky klesla a cítíme, že ji musíme obnovit a přiblížit původní výši. Víme stejně jako ostatní, že v pravý čas investovat do životně důležitých věcí, jako je například obnova kanalizace, je rozumné a účelné. V takových případech je užitečný i přiměřený dluh. Budeme ale dělat všechno proto, aby nejen rozpočet města, ale i celé ostatní hospodaření včetně všech městských organizací bylo vždy nastaveno tak, aby majetek města a tedy jeho občanů posílil. 

Přicházíme před voliče s velmi ambiciózním programem. Jsme ale přesvědčeni o tom, že program má především formulovat záměry a cíle. Není to jen seznam položek, které si pak musíme odškrtat za každou cenu, i kdyby už mezitím okolnosti všechno změnily a nikdo už to nechtěl. Víme také, že každá programová vize je korigována představami koaličních partnerů, reálnými možnostmi města i tím, jak štědře jsou v dané chvíli otevřeny kohoutky s přívody dotačních peněz. 

Rozhodně chceme změnit styl. Dál budeme rozšiřovat informovanost občanů o tom, co se v městě děje a jak se město rozhoduje. Hlasy občanů připomínající různé problémy musí být více slyšet a hlavně se jim musí dostat rychlá odpověď v nápravě věcí nebo v rozumném vysvětlení.Především je ale nutné obnovit atmosféru důvěry a tvořivé spolupráce v zastupitelstvu a radě. Ta nám v posledním období poněkud vymizela. Je jasné, že takové úsilí potřebuje k úspěchu přispění všech, je třeba překročit stranické (to bývá relativně jednodušší), ale i různé skupinové či osobní překážky, odložit některé ambice. Něco změnit je nutné, protože jinak budeme sice mít demokratické postupy a pravidla, ale obsah bude poněkud chudý. Bude z něj totiž vyloučena upřímná spolupráce, která někdy i ve vzájemných střetech přináší ty nejlepší plody. Komunální politika by měla ve všech svých krocích i každodenním rozhodování být maximálně založena na společném hledání všech zúčastněných. Nelze vést diskuzi jen tehdy, když to jinak nejde, tedy když si nejsem tak zcela jistý, že za pomoci svých lidí v každém případě odhlasuji to, co chci. To je pak ta Masarykova „demokracie bez demokratů“ a od té chceme postoupit zase kousek dál. 

Chceme prosadit hodně nových věcí a mnoho věcí starých dořešit a některé i změnit. Někdy i dinosauři mají dost vůle, energie a nápadů. Věříme, že je umíme správně namixovat s profesionalitou a zkušeností. 

Chceme pracovat pro rozvoj a stabilitu města a slyšet přitom hlasy všech. 

Přijďte k volbám! A važte prosím dobře, kdo co říká a čím se chválí a jaká je třeba skutečnost. Pokud získáme vaše hlasy, jsme připraveni dát své síly i schopnosti naplno ve prospěch města.

Martin Třeštík