MILEVSKO - Masarykova ulice

zpět na hlavní stránku

rok 194?

(21) Rybník Kulkík za války - českoněmecké nápisy na směrovce, silnice a kravky jedou směr Přeborov (dnešní Petrovická ulice), vlevo známá kovárna U Krejčíků, vpravo od silnice park Bažantnice.

Fotografie ze sbírky Karla Reiniše

rok 194?

(11) Rybník KUKLÍK, který byl v prostoru dnešní křižovatky před nadjezdem, zhruba v místech, kde je dnes pomník pozemkové reformy. Dnešní Masarykova ulice se tu stáčela a pokračovala ke klášteru, přetínala dnešní silnici první třídy a směřovala na starý kamenný můstek před klášterem. Naproti známá prodejna u Nováků a benzinka u Čachů. Léta čtyřicátá. Na Kuklíku se hrála v té době veškerá soutěžní utkání v lednim hokeji - byl to první "milevský zimák".

Fotografie ze sbírky Karla Reiniše

rok 1914

(2) Pohled dnešní Masarykovou ulicí, tehdy Klášterní, směrem vzhůru k náměstí, zhruba z prostoru před dnešní prodejnou Prima - vpravo Reichnerák, dále vlevo Gymnázium

Kolorovaná pohlednice, ze sbírky Karla Reiniše