Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Ing. František Princ

7
  • narozen 22. 4. 1951
  • v Milevsku žije od narození
  • ženatý, má dva dospělé syny
  • vysokoškolské vzdělání technického směru
  • dříve vedoucí útvaru Řízení technických vztahů ZVVZ a.s. (technický rozvoj, investice, výběrová řízení, granty, průmyslověprávní ochrana, správa majetku), od letošního roku v důchodu
  • jazyky: ruština a částečně němčina
  • záliby: kultura, turistika, psi
  • kandiduje jako nezávislý za ČSSD
  • v končícím volebním obdobím byl členem investční komise rady města

Proč kandiduji a čeho chci dosáhnout?

Jsem milevšťák již ve čtvrté generaci a chtěl bych přímo ovlivňovat chod města.

O co chci v případě zvolení usilovat, na co se zaměřím?

Vzhledem k tomu, že jsem se většinu profesního života zabýval oblastí tech. oborů a to i na manažerské úrovni, jsem přesvědčen, že hlavně v oblasti investic a výběrových řízení mohu přinést do výkonu těchto činností dlouholeté teoretické i praktické zkušenosti. Z mého působení v ZVVZ jsou reálné doložitelné výsledky.

Co se mi na dosavadních samosprávách nelíbilo a co bych chtěl změnit?

Jsem přesvědčen, že např. v investiční oblasti, hlavně realizačních fázích, je co zlepšovat (např. je málo pro staré a po úrazu občany namalovat plánek, jak na úřad a k bankomatu a přitom se v těchto místech konkrétně pracuje relativně občas  a není problém využít "mobilní" přechod). Není cílem oponování pro oponování, ale např. s využitím odborníků v investiční komisi najít optimální řešení. Obdobně u výběrových řízení. Mimo jiné odsuzuji některé zastupitele, kteří 4 roky sedí na jednáních bez jakékoliv aktivity a před volbami ví "jak na to".

Kompetencí proti amatérismu!