Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Ing. Josef Horký

20
  • narozen 7. 2. 1941 ve Zlíně
  • v Milevsku žije od roku 1970
  • ženatý, má dospělé děti
  • vysokoškolské vzdělání - strojírenské technologie
  • vedoucí technický pracovník, nyní v důchodu
  • záliby: cykloturistika (v polovině let devadesátých se proslavil návštěvou partnerského švýcarského města Münchenbuchsee na kole tam i zpět), chalupa

  • kandiduje jako nezávislý za ČSSD
  • v letech 1990-1994 byl prvním řádně zvoleným polistopadovým starostou města za Občanské fórum

pracuje v investiční komisi

Proč kandiduji a čeho chci dosáhnout?

Možná hlavně proto, že mladší se nechtějí veřejně angažovat. Pokud by měli zájem, dal bych jim samozřejmě přednost ...

O co chci v případě zvolení usilovat, na co se zaměřím?

Na veřejný pořádek. Z konkrétních akcí na rekonstrukci a zateplení II. ZŠ.

Co se mi na dosavadních samosprávách nelíbilo a co bych chtěl změnit?

Moje město mi nesmí být lhostejné