Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Ing. Hana Koláčková

5
  • Narozena v Jihlavě
  • V Milevsku žije 31 let
  • Vysokoškolské vzdělání Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta řízení, obor ekonomicko-matematické výpočty
  • Pracovala v ZVVZ, a. s.
  • GŘ ČSVZ Milevsko
  • Klub vědeckotechnické činnosti mládeže v Milevsku
  • Od roku 1991 učila na SOU zemědělském ve Veselíčku a na Soukromé rodinné škole, od r. 1997 na SOŠ a SOU Milevsko
  • Je členkou Sokola Milevsko - dříve jako cvičitelka a nyní pracuje ve výboru
  • Sportuje: jízda na kole, volejbal, lyžování, plavání

Proč kandiduji a čeho chci dosáhnout?

Kandiduji, protože se mi nelíbí, že se Milevsko stává městem důchodců a mladí odcházejí - nejsou pro ně pracovní místa a celkové vyžití. Chtěla bych přilákat mladé lidi do Milevska.

O co chci v případě zvolení usilovat, na co se zaměřím?

Chtěla bych, aby se ve městě vybudovala sportoviště pro všechny. Chybí mi cyklostezky, ve starém městě např. dětská hřiště, funkční krytý bazén apod.

Co se mi na dosavadních samosprávách nelíbilo a co bych chtěl změnit?

Těžko mohu někoho kritizovat, kandiduji poprvé a do spousty věcí zatím nevidím.

...