Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Ing. František Koutník

6
  • narozen 23. 6. 1956
  • v Milevsku žije 32 let
  • ženatý, má dva dospělé syny + 3 vnoučata
  • vysokoškolské vzdělání technického směru
  • pracuje v Obchodním Útvaru ZVVZ MACHINERY, a.s.
  • jazyky: aktivně – Angličtina, Ruština, pasivně- Němčina, Polština
  • záliby: sport (1995 – 2006 Prezident FC ZVVZ Milevsko, cca 5 let člen Sportovní Komise), kultura, cestování
  • kandiduje jako nezávislý za ČSSD

Proč kandiduji a čeho chci dosáhnout?

Proč kandiduji – byl jsem osloven s nabídkou v těchto volbách kandidovat. Není mi lhostejné co se děje kolem nás a v případě zvolení věřím že bych měl možnost alespoň částečně tyto věci ovlivňovat. Z toho důvodu jsem nabídku přijal.
To čeho chce kdo dosáhnout bude záviset především na volebním výsledku – v současné době považuji za předčasné se k této otázce vyjadřovat.

O co chci v případě zvolení usilovat, na co se zaměřím?

V případě zvolení bych se chtěl,zaměřit zejména na podporu zaměstnanosti a podnikání ve městě a jeho okolí. 
Současně bych chtěl také usilovat o zlepšení pohledu veřejnosti na práci městských orgánů.

Co se mi na dosavadních samosprávách nelíbilo a co bych chtěl změnit?

Nepůsobilo na mě dobře více věcí – například:
atmosféra, která provázela některá jednání městských orgánů
upřednostňování stranických zájmů před zájmy občanů
zpochybňování některých výběrových řízení a zdlouhavé diskuze kolem nich
spory mezi Městem a některými subjekty (např. spory o Dům Kultury)
Všechny problémy tohoto typu vyvolávají u veřejnosti podezření z upřednostňování osobních zájmů jednotlivců nebo zájmů určitých skupin lidí a vytvářejí  pocity nedůvěry vůči zvoleným orgánům.
V případě zvolení bych chtěl přispět ke změně způsobu řešení podobných situací a k dosažení  příznivé spolupráce všech zastupitelů tak, aby se zvýšila důvěra občanů ke zvoleným orgánům.

Městské zastupitelstvo je voleno občany a je jeho povinností pracovat ve prospěch Města a spoluobčanů.