Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Mgr. Romana Fialová

8
  • věk 49 let
  • v Milevsku žiji od narození
  • vdaná
  • mám dva syny
  • učitelka MS
  • absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Proč kandiduji a čeho chci dosáhnout?

Jako milevské rodačce mi záleží na budoucnosti našeho města, proto bych se chtěla spolupodílet na dalším jeho rozvoji.

O co chci v případě zvolení usilovat, na co se zaměřím?

Díky své dlouholeté pedagogické praxi, bych mohla přispět k řešení otázek týkajících se oblasti školství a sociální péče.

Co se mi na dosavadních samosprávách nelíbilo a co bych chtěl změnit?

Nemám žádných připomínek k jejich dosavadní činnosti.