Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Mgr. Josef Bílek

19
  • narozen 11. 9. 1946 v Táboře
  • v Milevsku žije od roku 1996
  • ženatý, má dospělé děti
  • vysokoškolské vzdělání, pedagog
  • učitel na základní a střední škole
  • zájmy: turistika, vlastivěda, literatura
  • tajemník Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku
  • organizátor a hlavní lektor Univerzity třetího věku v Milevsku
  • předseda Spolku pro popularizaci Jižních Čech, velký znalec Jižních Čech, autor několika vlastivědných publikací

je členem ČSSD

Proč kandiduji a čeho chci dosáhnout?

Rád bych se zasadil o některé změny v přístupu k propagaci města.

O co chci v případě zvolení usilovat, na co se zaměřím?

Zaměřím se na zlepšení propagace města, aktivity vedoucí ke zvýšení zájmu o Milevsko, chtěl bych se zasadit o zviditelnění Milevska. Také budu usilovat o zlepšení grantového systému města.

Co se mi na dosavadních samosprávách nelíbilo a co bych chtěl změnit?