Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Mgr. Martin Třeštík

1
 • narozen 3. 3. 1956, od té doby žije v Milevsku
 • ženatý, dvě dospělé dcery
 • absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v oboru teorie systémů
 • dlouhodobě podnikal a pracoval ve vývoji software s orientací na ekonomické informační systémy
 • jazyky: angličtina, němčina, ruština
 • aktivní výtvarník - malíř
 • dlouholetý předseda Spolku pro rozvoj kultury v Milevsku
 • od roku 1990 členem ČSSD
 • od roku 1990 nepřetržitě zastupitel
 • 1994-1998 neuvolněný místostarosta
 • v končícím volebním období 2010-2014 místostarostou města
 • 1994-1998, 2002-2014 člen městské rady
 • 1994-2010 předseda finančního výboru zastupitelstva města Milevska
 • 2008-2012člen finančního výboru Jihočeského kraje, od 2012 člen výboru pro hospodářský rozvoj kraje
 • předseda dozorčí rady Služeb města Milevska

Proč kandiduji a čeho chci dosáhnout?

Jsem přesvědčený, že komunální politika by měla být především službou místu, kde bydlíme, tedy lidem v Milevsku. Jako lídr kandidátky ČSSD budu usilovat o funkci starosty. Věřím, že mám dostatek znalostí a zkušeností ze samosprávy i podnikání, abych dokázal být městu v této roli prospěšný.

O co chci v případě zvolení usilovat, na co se zaměřím?

Pokusím se konečně udělat něco s oblastí, kterou považuji za nejdůležitější, ale o které přesto všichni velmi dlouhou řádku let jen mluvíme a nikdo vlastně neví, co s tím. Chci tedy z pozice města něco aktivně dělat pro vznik nových pracovních míst.

Co se mi na dosavadních samosprávách nelíbilo a co bych chtěl změnit?

V samosprávě města mi příliš často chybí vědomí společného zájmu, bohužel vidím převažovat osobní a malicherné tam, kde by mělo vládnout společné a velkorysé. Chtěl bych obnovit širší spolupráci při řízení města a pocit společné odpovědnosti všech.

Společně hledat společně přijatelná řešení