Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Staňte se členem sociální demokracie!

Zveme do našich řad všechny ty, kteří jsou přesvědčeni o tom, že (nejen) současný nepříliš povzbudivý stav společnosti by bylo třeba změnit k lepšímu. Že jediná rozumná cesta k tomu je občanská a politická angažovanost co největšího počtu lidí, posílení standardních politických stran a jejich vnitřní obnova. Že cesta vede jen přes demokracii a korektní politickou soutěž a hledání společně přijatelných řešení s těmi, kteří mají jiné názory. Že začít je třeba zdola – od pomoci svému městu.

Zveme samozřejmě především ty, kteří se jako my domnívají, že společnost by měla být postavena na demokracii, svobodě a potřebné dávce solidarity těch silnějších s těmi slabšími.

Zveme mladé lidi, protože jde především o jejich budoucnost a protože to potřebuje i jejich pohled na svět, jejich názory a energii.

Těšíme se na společnou práci.

Výbor místní organizace ČSSD Milevsko

Zájemci o členství nebo spolupráci - kontaktujte nás:
Martin Třeštík - m.trestik@gmail.com
Karel Reiniš - karelreinis@seznam.cz