Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Milevsko

Organizace

Představuje se Vám milevská sociální demokracie

 • Sociálně demokratická strana je stranou lidí se silným sociálním cítěním. To nespočívá, jak je někdy mylně a většinou záměrně interpretováno, v podpoře těch, kteří chtějí žít na úkor jiných. Hlavním rysem našeho sociálního cítění je přesvědření, že prospěch ze společenského bohatství by měla mít většina a že základním principem, na kterém společnost funguje, je princip solidarity. Podpora úspěšných a pomoc těm, kteří úspěšní být nemohou.
 • V Milevsku vznikla sociálně demokratická strana po roce 1989 jako jedna z prvních v jižních Čechách. Je spojena s osobností pana Josefa Třeštíka. Jeho vztah a vztah celé jeho rodiny je dán jak rodinnou tradicí, tak i humanistickým vzděláním, rozhledem a rozsáhlou korespondencí s významnými postavami české polistopadové historie.
 • Místní organizace má stálý okruh členů a sympatizantů. Milavská sociální demokracie se od roku 1989 vždy podílela na chodu města a ovlivňovala prostřednictvím svých členů i sympatizantů rozhodování o financích, sociální sféře, výstavbě, kultuře i dalších oblastech života města. Její zástupci působili ve funkcích starosty, místostarosty, ve výborech i komisích

Při svém působení v městské samosprávě jsme vždy ctili následující desatero:

 1. Na kandidátku hledáme kvalitní a důvěryhodné lidi
 2. Spolupracujeme se všemi ve prospěch většiny obyvatel
 3. Jsme pouze dočasnými správci městského majetku
 4. Nevládneme, byli jsme zvoleni, abychom pracovali pro toto město, nikoli pro sebe nebo jednu politickou stranu
 5. Rozhodujeme po dohodě, nikoli silou
 6. Rozhodujeme s vědomím dopadů svých rozhodnotí a s ohledem na budoucnost
 7. Respektujeme stanoviska profesionálů
 8. Respektujeme rovná pravdidla pro všechny
 9. Respektujeme jiný názor
 10. Prvotní je zájem našeho města

Jsme si samozřejmě vědomi i svých slabin. Naše členská základna není příliš početná a víceméně postrádá mladé lidi. Těm bychom rádi nabídli možnost podílet se na ovlivňování života města a prosazování zájmů určité věkové skupiny.

Možnost přijít mezi nás samozřejmě nabízíme všem, kteří jsou nám názorově blízcí a mají zájem pracovat pro své město. Ne politikařit, ale pracovat a sloužit městu jako společenství lidí - spoluobčanů, protože "o tom je" komunální politika a je to asi i hlavní motiv pro existenci naší místní organizace.

Výbor místní organizace ČSSD :

Mgr. Ivana Stráská (předsedkyně) 

Martin Třeštík (místopředseda) 

Karel Reiniš (místopředseda)

Vladimír Šindelář

Mgr. Vlasta Machartová